ETTS
European Train Transport and Service

LOCOPOOL – PERSPOOL

Poskytujeme lokomotivy, strojvedoucí, vozmistry a vedoucí posunu – posunovače?

Potřebujete dohled nad nakládkou?

Potřebujete okamžitě reagovat na nové příležitosti nebo nenadálé události, ale nemáte dostatek hnacích vozidel, kvalifikovaného personálu?

U nás najdete drážní vozidla jak motorové, tak elektrické trakce, dále tým skvělých strojvedoucích, vozmistrů a posunovačů.

Jako jedna z mála společností nabízíme službu dohled nad nakládkou komodit, kdy po dobu nakládky je přítomen náš proškolený zaměstnanec, který dohlíží na řádné nakládání komodit, aby byl každý vůz následně převzat k přepravě.

Oproti konkurenci jsou naši zaměstnanci každoročně školeni a jejich znalosti ověřovány certifikačními zkouškami bezpečnosti ETTS.

V případě zájmu Vám lokomotivy a pracovníky rádi poskytneme.

Pro více informací nás neváhejte kontaktovat.